EU PROJEKTI

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu poziva Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-ova kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT-2)

Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.0922
Naziv projekta: Čarobna oprema za IKT-2

Čarobni tim d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Princa Eugena Savojskog 49, Podravlje
31000, Osijek, Hrvatska
OIB: 17346302043

Razdoblje provedbe Projekta je od 01. veljače 2020. do 01. veljače 2021. godine
Ukupna vrijednost Projekta: 692.605,90 kuna
Bespovratna sredstva dodjeljena u iznosu od 323.378,83 kuna

Opis projekta:

Projektom „Čarobna oprema za IKT-2“ poduzeće Čarobni tim d.o.o. ulaže u novu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju.
Opći cilj projekta je jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti poduzeća na domaćem tržištu, te učinkovitosti poslovanja primjenom IKT.
Specifični cilj je uvesti moderne IKT tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, korištenja raspoloživih resursa te poboljšanja interakcije s klijentima i poslovnim partnerima.
Provedba projekta doprinijet će optimiziranju i integriranju poslovnih procesa sljedećim aktivnostima:

  1. unaprijedit će se proces upravljanja ljudskim potencijalima jer će zaposlenici biti u kvalitetnijem okruženju i raditi na novoj kvalitetnijoj opremi
  2. unaprijedit će se proces izračuna krajnjeg troška ispisa
  3. unaprijedit će se proces logistike kroz bržu isporuku proizvoda i usluga uz manje troškove i bez zastoja u radu
  4. unaprijedit će se marketinški procesi kroz novu praktičniju opremu i nove alate za izradu promo materijale
  5. unaprijedit će se prodajni procesi uvođenjem nove usluge i poboljšanjem trenutne
  6. unaprijedit će se proces strateškog upravljanja kroz nabavu nove opreme i softvera koju inače poduzeće ne bi bilo u mogućnosti nabaviti što će ubrzati razvoj poduzeća i skratiti ostvarivanje dugoročnih ciljeva.

Kontakt osoba za više informacija: Siniša Vizentaner; e-pošta: sinisa@carobnitim.hr
Dodatne informacije o financiranju iz EU fondova mogu se pronaći na www.strukturnifondovi.hr


Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja E Impuls, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.06

Referentna oznaka: KK.03.2.1.06.1319
Naziv projekta: Ulaganje u jačanje konkurentnosti tvrtke Čarobni tim d.o.o.

ČAROBNI TIM d.o.o.
Princa Eugena Savojskog 49
31000 Podravlje, Hrvatska
OIB: 17346302043

Razdoblje provedbe Projekta je od 02. siječnja 2018. do 02. rujna 2018.
Ukupna vrijednost Projekta: 496.489,04 kuna
Bespovratna sredstva dodjeljena u iznosu od 300.000,00 kuna

Opis projekta:

Svrha projekta je potaknuti jačanje konkurentnosti poduzeća Čarobni tim d.o.o., kroz ulaganja u proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice i unapređenje djelatnosti digitalnog tiska.
Projektnim ulaganjem očekujemo proširenje kapaciteta, veću konkurentnost, kompetentniju radnu snagu, povećanu kvalitetu naših proizvoda te samim time povećanje broja klijenata i veće prihode na tržištu.
Sve projektne aktivnosti osmišljene su na način da osiguraju dugoročnu mogućnost primjene.
Projektom se rješava problem smanjene konkurentnosti tvrtke Čarobni tim d.o.o. zbog nepostojanja adekvatne informacijsko-komunikacijske opreme, stroja i opreme za doradu u domeni digitalnog tiska.
Provedbom projekta tvrtka će povećati prihode od prodaje, zaposliti nove djelatnike i udio privatnih ulaganja.

Osoba za komunikaciju s ponuditeljima: Siniša Vizentaner 031/502 502

Kontakt adresa elektroničke pošte: sinisa@carobnitim.hr

Dodatne informacije o ovim programima sufinanciranja možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr


Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

u sklopu natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.03

Referentna oznaka: KK.03.2.1.03.0193
Naziv projekta: Čarobna oprema

Čarobni tim d.o.o.
Princa Eugena Savojskog 49, Podravlje
31000 Osijek, Hrvatska
OIB: 17346302043

Razdoblje provedbe Projekta je od 2. siječnja 2017. do 2. rujna 2017.
Ukupna vrijednost Projekta: 1.125.377,00 kuna
Bespovratna sredstva dodjeljena u iznosu od 810.270,00 kuna

Opis projekta:

Poduzeće Čarobni tim d.o.o. projektom želi modernizirati i značajno unaprijediti poslovne procese poduzeća. Čarobni tim d.o.o. je uspješno poduzeće duge tradicije i vrsne kvalitete, dobro poznato u području digitalnog tiska velikih formata. Međutim, kako bi zadržalo svoju poziciju i dalje napredovalo, nužno je izvršiti modernizaciju poslovnih procesa. To će se ostvariti nabavom potrebne informatičke opreme te njezinom implementacijom u poslovanje.

Također, jedan od ciljeva poduzeća je izlazak na inozemno tržište, a temelj za slotspie to postaviti će upravo ovaj projekt. Trenutna tehnologija i način poslovanja ne zadovoljavaju standarde zahtijevane na inozemnom tržištu. Implementacijom nove tehnologije poduzeće će postati učinkovitije. To znači da će gubiti značajno manje vremena na koordinaciju poslovanja između suradnika te će time i vrijeme rada te cijena finalnog proizvoda biti niža. Poslovni procesi će biti optimizirani te će se njima polučiti maksimalni rezultati. Ciljne skupine su zaposlenici poduzeća koji će upotrebom novih tehnologija poboljšati rezultate svoga rada i moći pokazati svoju stručnost u punoj mjeri te klijenti, koji će dobiti povoljnije i kvalitetnije proizvode u kraćem vremenu.

Osoba za komunikaciju s ponuditeljima: Siniša Vizentaner, tel. 031/ 502-502

Kontakt adresa elektroničke pošte: sinisa@carobnitim.hr