Projekt: Čarobna oprema


logotipi
Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

u sklopu natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.03

Referentna oznaka: KK.03.2.1.03.0193
Naziv projekta: Čarobna oprema

Čarobni tim d.o.o.
Princa Eugena Savojskog 49, Podravlje
31000 Osijek, Hrvatska
OIB: 17346302043

Razdoblje provedbe Projekta je od 2. siječnja 2017. do 2. rujna 2017.
Ukupna vrijednost Projekta: 1.125.377,00 kuna
Bespovratna sredstva dodjeljena u iznosu od 810.270,00 kuna

Opis projekta:

Poduzeće Čarobni tim d.o.o. projektom želi modernizirati i značajno unaprijediti poslovne procese poduzeća. Čarobni tim d.o.o. je uspješno poduzeće duge tradicije i vrsne kvalitete, dobro poznato u području digitalnog tiska velikih formata. Međutim, kako bi zadržalo svoju poziciju i dalje napredovalo, nužno je izvršiti modernizaciju poslovnih procesa. To će se ostvariti nabavom potrebne informatičke opreme te njezinom implementacijom u poslovanje.

Također, jedan od ciljeva poduzeća je izlazak na inozemno tržište, a temelj za slotspie to postaviti će upravo ovaj projekt. Trenutna tehnologija i način poslovanja ne zadovoljavaju standarde zahtijevane na inozemnom tržištu. Implementacijom nove tehnologije poduzeće će postati učinkovitije. To znači da će gubiti značajno manje vremena na koordinaciju poslovanja između suradnika te će time i vrijeme rada te cijena finalnog proizvoda biti niža. Poslovni procesi će biti optimizirani te će se njima polučiti maksimalni rezultati. Ciljne skupine su zaposlenici poduzeća koji će upotrebom novih tehnologija poboljšati rezultate svoga rada i moći pokazati svoju stručnost u punoj mjeri te klijenti, koji će dobiti povoljnije i kvalitetnije proizvode u kraćem vremenu.

Osoba za komunikaciju s ponuditeljima: Siniša Vizentaner, tel. 031/ 502-502

Kontakt adresa elektroničke pošte: sinisa@carobnitim.hr