Tisak (offset, sito, tampon)

Tisak konvencionalnom tehnikom kao što je offset sastavni je dio ponude Čarobnog tima. Izrađjemo sve što papir podnosi (osim novca): brošure, kataloge, plakate, letke, skripte, knjige, kalendare, blokiće itd. , itd…

Što se tiče nekonvencionalnih tehnika tiska (sito, tampon…) saznajte više na stranici o dotisku.