Čarobna oprema za IKT-2

Čarobni tim d.o.o. uspješno je priveo kraju još jedan u nizu projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, te prvim danom veljače 2021. godine završili smo provedbu projekta pod nazivom „Čarobna oprema za IKT-2“.
Provedbom svih planiranih aktivnosti kroz ovaj projekt uspješno smo se približili postignuću specifičnog cilja projekta, kako uveđenjem moderne IKT tehnologije i nabavom nove komunikacijske i računalne opreme za naše djelatnike iz odjela marketinga, tako i nabavom tri nova pisača/stroja, što nas je dovelo ka planiranom optimiziranju poslovnih procesa, korištenju raspoloživih resursa i poboljšanju interakcije s klijentima i poslovnim partnerima.

Nova prijenosna računala sada uvelike pomažu u radu marketing tima jer su im olakšane prezentacije proizvoda i usluga van ureda. Također, novi softveri koji dolaze s pisačima, omogućuju veliku pomoć za ozbiljnije kreiranje sadržaja i uređivanje otisaka za marketinške potrebe poduzeća.

Naše poduzeće konstantno radi na poboljšanju i modernizaciji proizvodnje, te povećanju proizvodnih kapaciteta kroz modernizaciju proizvodnih procesa, no razvoj novih tehnologija i dolazak novih trendova na tržište zahtijeva kontinuirano praćenje promjena u industriji i poduzimanje akcija u cilju povećanja efikasnosti, kvalitete usluga i dodatne vrijednosti za sve klijente, no provedbom ovog projekta uspjeli smo znantno unaprijediti poslovne procese, povećati efikasnost rada te ujedno proširiti obujam proizvoda i usluga koje se pružaju kontinuirano kroz naše poslovanje.

Navedena rješenja uvelike su unaprijedila prezentaciju naših krajnjih proizvoda i usluga, a realizacija ovog projekta ima i veliki utjecaj na budućnost razvoja poduzeća. Nabavom navedene opreme osigurali smo bolje izvođenje postojećih poslova, a implementacijom nove opreme i softvera osigurali smo daljnji nesmetani rad poduzeća i stvorili pretpostavke za daljnji rast i razvoj.

Detaljnije o samom projektu:

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu poziva Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-ova kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT-2)

Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.0922
Naziv projekta: Čarobna oprema za IKT-2

Čarobni tim d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Princa Eugena Savojskog 49, Podravlje
31000, Osijek, Hrvatska
OIB: 17346302043
Razdoblje provedbe Projekta je od 01. veljače 2020. do 01. veljače 2021. godine
Ukupna vrijednost Projekta: 692.605,90 kuna
Bespovratna sredstva dodjeljena u iznosu od 323.378,83 kuna
Opis projekta:
Projektom „Čarobna oprema za IKT-2“ poduzeće Čarobni tim d.o.o. ulaže u novu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju.
Opći cilj projekta je jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti poduzeća na domaćem tržištu, te učinkovitosti poslovanja primjenom IKT.
Specifični cilj je uvesti moderne IKT tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, korištenja raspoloživih resursa te poboljšanja interakcije s klijentima i poslovnim partnerima.
Provedba projekta doprinijet će optimiziranju i integriranju poslovnih procesa sljedećim aktivnostima:

  1. unaprijedit će se proces upravljanja ljudskim potencijalima jer će zaposlenici biti u kvalitetnijem okruženju i raditi na novoj kvalitetnijoj opremi
  2. unaprijedit će se proces izračuna krajnjeg troška ispisa
  3. unaprijedit će se proces logistike kroz bržu isporuku proizvoda i usluga uz manje troškove i bez zastoja u radu
  4. unaprijedit će se marketinški procesi kroz novu praktičniju opremu i nove alate za izradu promo materijale
  5. unaprijedit će se prodajni procesi uvođenjem nove usluge i poboljšanjem trenutne
  6. unaprijedit će se proces strateškog upravljanja kroz nabavu nove opreme i softvera koju inače poduzeće ne bi bilo u mogućnosti nabaviti što će ubrzati razvoj poduzeća i skratiti ostvarivanje dugoročnih ciljeva.

Kontakt osoba za više informacija: Siniša Vizentaner; e-pošta: sinisa@carobnitim.hr
Dodatne informacije o financiranju iz EU fondova mogu se pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *